Marc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS). NIF: 41081008H
c/Serradora, 9, 25700 La Seu d’Urgell – Lleida (Espanya)
Telèfon: 659671470
info@linfus.cat

1. TITULARITAT DE LA WEB

Marc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS) (d’ara endavant, també i indiferentment L’INFUS), en c/Serradora, 9, 25700 La Seu d’Urgell – Lleida (Espanya) i amb NIF: 41081008H, és la titular del web www.linfus.cat posant-la a la disposició dels clients de L’Infus, amb la finalitat de proporcionar un servei consistent que el client pugui adquirir productes oferts per aquesta societat a través d’Internet, mitjançant el denominat linfus.cat, incloent el seu transport directe al domicili que a aquest efecte s’indiqui.

2. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació regularan expressament les relacions comercials que sorgeixin entre L’infus i els usuaris o clients que contractin els productes oferts per aquesta societat a través de linfus.cat. Les mateixes han estat elaborades de conformitat amb la normativa vigent en la matèria i concretament, d’acord amb l’establert en els següents textos legals: Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació. Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Llei 7/1998 sobre condicions generals de la contractació. Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. Llei 59/2003 de 19 de desembre sobre firma electrònica.

Aquestes Condicions Generals de Compra han de complementar-se amb les Condicions Generals d’ús i navegació fixades per a la pàgina Web linfus.cat, així com per qualssevol altres Condicions Particulars o específiques de contractació que poguessin establir-se en cada cas. Tant la navegació com l’adquisició de qualsevol dels productes del linfus.cat suposa l’acceptació com a usuari, sense reserva de cap classe, de totes i cadascuna de les subsegüents Condicions Generals de Contractació així com, si escau, de les Condicions Particulars o específiques. L’Infus podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals de Contractació així com les Condicions Particulars que si escau s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la pròpia WEB de linfus.cat a fi que puguin ser conegudes i novament acceptades pels usuaris.

3. INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

L’Infus informa que el procés de compra dels productes oferts en el seu linfus.cat es pot accedir a través del link que s’inclou a la pàgina principal o d’inici de la present WEB. L’usuari declara conèixer i acceptar igualment les Condicions Generals de Contractació que seguidament es recullen així com qualssevol unes altres de caràcter particular o específic que poguessin establir-se de cara a l’adquisició de determinats productes del linfus.cat i que seran degudament indicats en pantalla durant la navegació. Una vegada efectuada la compra l’usuari visualitzarà l’ok de la seva comanda per mitjà d’un “pantallazo” com a confirmació de la contractació efectuada. La confirmació de comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura.

4. OBLIGACIONES DEL USUARIO

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts que L’infus ofereix i no emprar-los per a:

· Realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, contràries a la bona fe, la moral i l’ordre públic, als usos, i/o que infringeixi la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’Ordenament Jurídic aplicable.
· Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, o que atemptin contra els drets humans.
· Introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de L’Infus, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
· Transmetre a tercers no autoritzats els nomeni d’usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d’una usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament a L’Infus, el qual es reserva el dret a modificar per a la protecció del servei.
· Posar a la disposició dels altres usuaris, enviar per correu-e o, d’alguna manera transmetre, qualsevol contingut que, d’acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, no està autoritzat a transmetre (tals com informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intel·lectual o informació sobre la qual té un haver de confidencialitat).
· Transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per a això.
Així mateix, es prohibeix expressament als usuaris a reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre o explotar per a finalitats comercials, qualsevol secció del servei, ús o accés a aquest.

5. PRODUCTES I PREUS – FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

5.1. PRODUCTES OFERTS – INDICACIÓ DE PREUS

L’Infus mostrarà a cada moment els productes a la venda juntament amb les seves característiques pròpies i el seu preu. L’Infus es reserva el dret a decidir a cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris o clients a través de linfus.cat. D’aquesta manera, L’Infus podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos en el mateix els quals es regiran pel que es disposa en les Condicions Generals en vigor en aquest moment. Així mateix L’Infus es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, de qualsevol dels productes oferts en L’Infus.

5.2. INDICACIÓ DE PREUS DELS PRODUCTES

El preu de cada producte apareixerà en pantalla (excepte error tipogràfic). En aquells supòsits en què el preu dels productes venja determinat pel pes, s’indicarà bé el preu per quilogram o bé el preu del producte envasat, si bé en aquest últim cas el preu final que s’inclourà en el comprovant de compra dependrà del pes real del mateix. Els preus en pantalla vindran indicats en Euros i inclouen el corresponent IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) i qualsevol altre impost que fos aplicable. Els preus indicats en pantalla seran en tot moment els vigents.

5.3. COMPRA MÍNIMA

A L’Infus no existeix una compra mínima. No obstant això, l’import total de cada acte de compra realitzat per un client no podrà excedir els 1.000 €. (MIL EUROS).

5.4. DISPONIBILITAT

La disponibilitat de cada producte dependrà de la demanda dels clients. Per aquest motiu, el client podrà optar –si escau- en el moment de fer la compra entre diversos productes substitutius a l’inicialment triat i la disponibilitat del qual es trobi esgotada.

6. REGISTRE DE L’USUARI

La formalització de qualsevol relació comercial amb linfus.cat a través de la present WEB requereix el previ registre del client o usuari. Per tant, el client que ho desitgi podrà registrar-se emplenant els camps situats a la pàgina d’inici de la present WEB. A partir d’aquest moment, l’usuari esdevindrà client de teashop.com podent accedir a quants serveis s’ofereixen en el mateix.

L’Infus es reserva el dret de cancel·lar el nom d’usuari i la contrasenya i, per tant, l’accés a aquesta WEB d’aquells usuaris que mantinguin saldos deutors o impagats amb L’Infus.

7. PAGAMENT DE LA COMPRAVENDA

El pagament del preu dels béns comprats i de les despeses d’enviament, els quals apareixeran en pantalla, es podrà realitzar tant mitjançant targeta de crèdit, amb targeta de dèbit o de conformitat amb els mitjans de pagament que a cada moment s’assenyalin en pantalla. Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, proporcionant la següent informació: a) Tipus de targeta; b) Nombre de targeta; c) Data de caducitat o bé d) Així com qualsevol altra que s’exigeixi en pantalla.

Com a sistema de pagament electrònic, L’Infus té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptats per garantir la màxima seguretat dels mateixos. Així mateix L’Infus manifesta que, en cap cas emmagatzema de cap manera les dades proporcionades pels Usuaris a través de la passarel·la de pagament, i que únicament es conserven mentre s’efectua la compra, es realitza el pagament i fins a transcorregut el període de desistiment.

8. DEVOLUCIONS

El comprador té dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà al cap de 14 dies naturals des del dia en què el comprador, o un tercer designat pel comprador (i sempre diferent del transportista), va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, el comprador haurà de notificar-ho a L’Infus mitjançant un correu electrònic a l’adreça de correu info@linfus.cat, en què haurà d’indicar a L’Infus les dades següents:

(i) Nom i adreça.

(ii) Número de comanda.

(iii) Voluntat inequívoca de desistiment.

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret per part del comprador sigui enviada abans del venciment del termini corresponent.

En tot cas, el comprador haurà d’assumir el cost directe de les despeses de la devolució dels béns. Per a devolucions des d’Espanya, es calcula que el cost s’eleva a aproximadament 6,00€ euros, i per a devolucions des de fora d’Espanya, el cost s’eleva a aproximadament 10,00€ euros.

L’Infus procedirà a efectuar el reembossament fent servir el mateix mitjà de pagament que el comprador va utilitzar per a la transacció inicial.

L’Infus podria retenir el reembossament fins que rebem i revisem els béns o fins que el comprador presenti una prova de la devolució dels béns, depenent de la condició que es compleixi primer. Un cop s’hagi rebut la comunicació de desistiment del comprador, L’Infus instrumentalizarà la recollida de la comanda al domicili especificat pel comprador sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui a L’Infus la decisió del comprador de desistir del contracte.

El comprador només serà responsable de la disminució del valor dels béns en cas d’una manipulació diferent de la necessària amb relació a la naturalesa, a les característiques i al funcionament dels béns.

9. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

La teva opinió és fonamental per L’Infus. Si tens qualsevol suggeriment, dubte o comentari, parla amb nosaltres. Escriu-nos a info@linfus.cat.

10. SERVEI D’ENTREGA A DOMICILI

10.1. DESPESES
  • Menys de 30€ península: 6€ enviament
  • Menys de 90€ Europa i fora península: 15€ enviament
  • Gratuïts a partir de 30€ península
  • Gratuïts a partir de 90€ Europea i fora península
10.2. SEGUIMENT DE LA COMANDA

El client podrà conèixer a cada moment l’estat de la seva comanda.

10.3. LLIURAMENT DE LES COMANDES

La comanda podrà ser lliurat al domicili indicat pel client a aquest efecte de dilluns a divendres (excepte festius). La normativa municipal sobre tràfic rodat en el Casc Vell d’algunes poblacions limita el trànsit de vehicles a horaris específics.

L’Infus s’obliga a lliurar els béns comprador pel client, al domicili del Comprador assenyalat a aquest efecte en el formulari de comanda (no es lliuraran productes en apartats de correus ni en llocs públics), en el termini indicat per a cada producte i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de formulació de la comanda.

Les despeses d’enviament urgent es consideren també a càrrec del Comprador. En el supòsit que el comprador no pugui estar present en el moment de l’entrega, la comanda es lliurarà a qualsevol altra persona que es trobi en el domicili designat i sigui major de 18 (DIVUIT) anys.

L’Infus considera que el client o comprador que ha fet la comanda autoritza a la persona que en aquell moment es troba a la llar a fer la recollida de la comanda en el seu nom. Per tant, és responsabilitat exclusiva del client autoritzar a una tercera persona per tal que faci la recepció i acceptació de la compra en el domicili d’entrega.

El lliurament de la compra es realitzarà en l’adreça indicada pel client, havent de signar el receptor l’albarà de lliurament corresponent. Si el producte arribés en mal estat per causa del transport el client haurà d’indicar-ho en albarà del transportista i cridar dins de les 24 hores de la seva recepció, per fer la reclamació. Després d’aquest termini L’Infus no es responsabilitzarà de cap reclamació per aquest motiu. El repartidor farà lliurament d’un albarà/ tiquet de compra/ factura que haurà de ser signat pel comprador.

10.4. ZONES DE REPARTIMENT

El present servei de repartiment a domicili s’estén, al moment present a: Territori nacional peninsular i Balears, així com els països de la Unió Europea. S’exclouen tots aquells territoris comunitaris on no s’apliqui directament l’Impost de Valor Afegit, per exemple Illes Canàries, Mònaco, Suïssa i Illes Fèroe.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades i el possible robatori dels mateixos. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
Oferim pagament 100% segur
A linfus.cat garantim que cadascuna de les transaccions realitzades és 100% segura.
Totes les compres que facis a la nostra web estan avalades pel servidor segur de l’entitat bancària Banc Santander, de manera que les teves dades estan protegides i encriptades per la tecnologia més avançada, per la qual cosa és molt més segur enviar les teves dades a l’servidor segur de els bancs de pagar en una gasolinera, restaurant, etc.

Què passa quan enviament meves dades a través de la xarxa?

Quan realitzes la compra i tries la forma de pagament, en el moment de punxar sobre el botó de Pagament per targeta el lloc web connecta amb el servidor segur, a partir d’aquest moment entres a navegar en zona segura i inscrius les teves dades bancàries en el servidor Segur de banc, que s’assegura que l’operació reuneix els requisits de seguretat exigits i realitza l’operació, després de la qual apareix la confirmació de la mateixa i el comprador torna de nou a la botiga.

Podria conèixer algú la clau d’encriptació?

Cada vegada que un usuari es connecta a un servidor segur, aquest s’encarrega de generar una clau aleatòria per a la sessió que està establint amb l’usuari, mentre que el navegador de el client genera una altra clau, igualment aleatòria, que li serveix per identificar-se davant el servidor.
Si en el moment en què s’ha establert una connexió segura, altres usuaris es connecten a servidor, es tornen a generar-ne de noves claus per identificar els participants en la connexió.
El Servidor Segur s’encarrega que les claus generades no coincideixin mai mentre s’estableixen diverses connexions simultànies.

Com sé que realment s’ha establert una connexió segura?

Podràs saber si has connectat a un servidor segur si l’adreça URL comença per “https: //”. A més, els navegadors més utilitzats ho indiquen de manera gràfica mitjançant una icona que mostra a l’usuari si hi ha o no una connexió segura (per exemple, en el cas d’Internet Explorer apareix el cadenat tancat groc).

Què protocol de seguretat s’utilitza en les transmissions?

En les connexions amb el servidor segur s’utilitzen les últimes especificacions de el protocol de seguretat estàndard a la xarxa: SSL.

Quina entitat financera avala la seguretat en els meus transaccions?

Quan fas una compra amb una targeta de dèbit o crèdit en la nostra Botiga Online linfus.cat s’estableix una connexió amb el servidor segur de Banc Santander, aporta tota la seva experiència i infraestructura tecnològica per donar suport de manera segura i eficaç a totes les transaccions electròniques de compres que es facin en www.linfus.cat. Quan arriba una petició de pagament al servidor segur de Banc Santander, aquest s’encarrega de gestionar l’autorització o denegació, en temps real, de l’pagament d’aquesta compra després de corroborar que totes les dades són correctes per realitzar el pagament.

On pot obtenir més informació?

Si vols ampliar informació sobre temes de seguretat pots recórrer a la que proporciona Banco Santander a la seva web, www.bancosantander.es.

3D Secure

La passarel·la de Banc Santander és compatible amb els nous protocols de pagament segur a internet introduïts per les marques Visa i Mastercard.

3D Secure és el sistema de pagament més segur amb targeta de crèdit perquè és capaç d’autentificar a titular de la targeta, garanteix que el client que està utilitzant un número de targeta és realment el titular de la mateixa. això es realitza mitjançant una clau secreta que el seu propi banc li facilitarà i que només coneixerà vostè, en la majoria dels casos aquesta clau es pot demanar on-line. Per a més informació pot consultar la web del seu banc o posar-se en contacte amb ell.

Molt important
La nostra web només accepta el pagament amb targetes de crèdit que estiguin securizadas (3D Secure), de manera que necessitarà una clau especial per comprar per internet que haurà proporcionar-l’entitat financera emissora de la targeta, fent esment a la necessitat de tenir la clau virtual de 3D Secure. Recomanem utilitzar aquest sistema 3D Secure, vostè s’assegura que és l’únic que pot fer compres amb la targeta pel que es fa impossible el seu ús fraudulent a la xarxa, garantint la total seguretat de les transaccions.

Com protegim el teu pagament amb targeta de crèdit?

linfus.cat utilitza un servidor basat en un dels sistemes de pagament segur més fiables d’Internet: el protocol de seguretat SSL (Secure Socked Layer). (Si vols més informació, visita www.ssl.com).
Totes les teves dades personals i la informació que ens transmetis viatja de forma encriptada a través de la xarxa, i es protegeixen i codifiquen abans d’enviar-per al seu processament.
Per al pagament amb Visa i Mastercard només s’acceptaran transaccions CES (Comerç Electrònic Segur). Després de verificar que la targeta està adherida a sistema CES, el sistema contactarà amb el banc que l’ha emès perquè el comprador autoritzi la compra. Una vegada que el banc confirmi l’autenticitat, s’efectuarà el càrrec a la targeta. En cas contrari la comanda serà cancel·lat.
La passarel·la de pagament que utilitzem per a la teva pagament amb targeta de crèdit és de Banco Santander, que encripta les teves dades per mitjà d’el protocol SSL 256 bits. El nostre sistema no emmagatzema cap dada bancària de la targeta de crèdit, sinó que va directament a l’TPV Ecommerce (Terminal Punt de Venda) del Banc.

Què és SSL?

Els últims avenços en tecnologia de navegadors i servidors han facilitat l’ús de serveis web sense preocupacions relacionades amb el frau electrònic. Un exemple d’això és Secure Sockets Layer (SSL), desenvolupat per Netscape, un protocol de seguretat enviat a la Internet Engineering Task Force (IETF) com a esborrany d’Internet. Bàsicament, el protocol permet el navegador i a el servidor d’una sessió web autenticar entre si i protegir la informació que, posteriorment, fluirà entre els dos punts. Mitjançant l’ús de tècniques criptogràfiques com la codificació i la signatura digital, el protocol:
■ Permet als navegadors i servidors web autenticar entre si.
■ Permet als propietaris de llocs web controlar l’accés a servidors, directoris, arxius o serveis particulars
■ Permet compartir informació confidencial (com, per exemple, números de targetes de crèdit) entre el navegador i el servidor, mantenint-la inaccessible per a tercers.
■ Permet assegurar que les dades intercanviades pel navegador i el servidor no puguin corrompre, ja sigui de forma accidental o deliberada, sense que això sigui detectat.