1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’Infus a través del seu Web www.linfus.cat o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de Marc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS) pot sol·licitar a l’Usuari certs dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de l’infus, el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessaris per a la prestació dels serveis pactats, així com a realitzar estudis de mercat, elaborar perfils de compra amb l’objecte d’aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals relacionades amb la seva condició de client, derivades o no de l’anàlisi dels seus hàbits de compra i enviar comunicacions promocionals, a través de qualsevol mitjà (electrònics o no), als quals així ho desitgi i no manifest el contrari, sobre novetats, productes, serveis i ofertes especials.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat deMarc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS), que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb l’establert en el Reglament General de protecció de dades i altra legislació aplicable.

L’INFUS utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per informar-li d’ofertes i promocions que pogués considerar d’interès per al mateix.

Qualsevol Usuari registrat pugues en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrats a la Web L’INFUS mitjançant comunicació escrita dirigida a Marc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS), c/Serradora, 9, 25700 La Seu d’Urgell – Lleida (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: info@linfus.cat

1.1. QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES PERSONALS?

El responsable és qui decideix quines dades personals es tracten i amb quines finalitats. A continuació pots trobar les dades de contacte del responsable dels tractaments duts a terme:

Marc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS). NIF: 41081008H
c/Serradora, 9, 25700 La Seu d’Urgell – Lleida (Espanya)
Telèfon: 659671470
info@linfus.cat

1.2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat del tractament respon a la pregunta de per a què farà servir el responsable del tractament les meves dades personals.

En aquest sentit, t’informem que la finalitat serà la següent.

D’altra banda, si ens has proporcionat les dades personals en processos de compra dels nostres productes, la finalitat és poder prestar-te els serveis sol·licitats i, concretament, atendre les comandes de compra que els usuaris de la nostra pàgina puguin fer per rebre-la en el lloc d’entrega o domicili corresponent. Es tracta de donar compliment a una relació contractual de compravenda dels nostres productes.

1.3. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES TEVES DADES?

Respecte a les dades proporcionades per al subministrament dels nostres productes, es conservaran durant el temps imprescindible per atendre les comandes de compra formalitzades més un temps prudencial de cinc anys per atendre possibles reclamacions contractuals.

1.4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER TRACTAR LES TEVES DADES?

Les dades tractades per atendre les comandes de compra dels nostres productes són necessàries per donar compliment al contracte de compravenda corresponent, al qual fan referència els apartats anteriors.

Si no poguéssim tractar les teves dades, ens seria impossible complir amb les nostres obligacions d’entrega, o d’altres de derivades de l’execució del contracte de compravenda corresponent.

Conseqüentment, per poder-te oferir i aplicar descomptes progressius per l’adquisició al llarg del temps dels nostres productes, és necessari que tinguem el teu permís explícit.

1.5. ES CEDIRAN LES MEVES DADES PERSONALES A ALGUN TERCER DIFERENT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

No, Marc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS) no té la intenció de comunicar o cedir les teves dades a cap persona aliena a aquesta companyia.

No obstant això, pot passar que, si així ho estableix una disposició legal o reglamentària, (L’INFUS) hagi de comunicar les teves dades a una autoritat judicial, policial o administrativa, entre altres possibles destinataris.

1.6. QUINS SÓN ELS MEUS DRETS COM A INTERESSAT RESPECTE DEL TRACTAMENT DE LES MEVES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Evidentment la legislació et reconeix diversos drets amb relació al tractament de les teves dades personals. Aquests drets són els següents:

·Dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals.
·Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
·Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
·Dret a oposar-se al tractament.
·Dret a la portabilitat de les dades en qüestió.

Aquests drets es poden exercir de diferents maneres:

·Mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@linfus.cat

En qualsevol d’aquests casos, i amb l’objectiu de preservar degudament les teves dades personals, haurem de confirmar la teva identitat, ja sigui demanant-te una identificació o bé una confirmació d’alguna de les teves dades personals.

A més, tingues en compte que pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb relació a l’exercici dels teus drets esmentats més amunt en el supòsit que consideris que no hem procedit a donar la resposta adequada a la teva sol•licitud.

 

2. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 d’11 de juliol (LSSICE) i amb la Reglament General de protecció de dades, posem en el seu coneixement:

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús a totes i cadascuna de les pàgines Web localitzables sota el domini “linfus.cat”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc web”), propietat deMarc Antoni Mateu Jofre (L’INFUS) (d’ara endavant L’INFUS), amb domicilic/Serradora, 9, 25700 La Seu d’Urgell – Lleida (Espanya), i amb NIF: 41081008H

L’accés al Lloc web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen a continuació. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents haurà d’abstenir-se d’accedir al Lloc web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.

2.1. OBJECTE DE LES CONDICIONS

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc web. L’infus es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment l’Infus pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que s’integren en el Lloc web.

2.2. CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB

A través del Web, s’ofereix als usuaris l’accés a diversa informació sobre els productes que comercialitza, en els formats de venda igualment descrits, i sempre subjecte a disponibilitat d’estoc d’aquests productes.

2.3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER TERCERS

El Lloc web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de l’Infus, incloent els propis usuaris del Lloc web. L’Infus no garanteix, ni assumeix responsabilitat alguna sobre la certesa, integritat, exactitud de tal informació i/o continguts, incloent aquells supòsits en els quals existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

En qualsevol cas, i sense perjudici de l’anterior, la remissió per part de tercers d’informacions i/o continguts a les seccions d’accés públic aquest Lloc web a través de correu electrònic o de qualssevol altres mitjans, implicarà l’atorgament a favor de l’Infus d’una llicència no exclusiva, sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altra forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l’usuari en el Lloc web en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà o tecnologia.

L’usuari reconeix i accepta que L’Infus pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi o posi a la disposició de tercers en el Lloc web sempre que sigui:

·Requerit per a això per les autoritats i organismes competents.
·Necessari per fer complir les Condicions Generals i/o Condicions Particulars.
·Convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets.
·Convenient o necessari per protegir els legítims interessos de L’Infus, els seus usuaris i el públic en general.

2.4. REGISTRE

L’Infus podrà exigir per a l’accés a determinats Continguts i/o Serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

·Facilitar les dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat.
·Actualitzar les dades de registre perquè aquests segueixin sent veraços, exactes i complets.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com a mantenir tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que L’Infus es reserva el dret a cancel·lar aquells registres inactius durant un període de temps que no fos raonable.

Les dades personals que ens comunica seran utilitzades amb la finalitat de comunicar-li la informació sol·licitada, gestionar els productes o serveis contractats i, previ consentiment per part seva, mantenir-lo informat sobre productes, serveis o notícies que puguin ser del seu interès.

Si ha atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per enviar les comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.

2.5. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Determinada informació inclosa en la Web ha estat aportada per terceres persones, o obtinguda de fonts d’informació alienes a L’Infus. L’Infus no es responsabilitza de la veracitat dels continguts o de les errates que puguin derivar-se d’aquesta informació.

Dins de la Web poden realitzar-se enllaços (links) a altres Web respecte dels quals L’Infus no té control i de que el seu contingut no es fa responsable. D’igual forma L’Infus no serà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines Web a les quals l’usuari accedeixi a través del seu Web.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si escau, poguessin derivar-se de l’accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtinguda a través de l’ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar dita material.

Així mateix,  L’Infus no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

L’Infus no serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’usuari en cas d’impossibilitat de prestar els serveis objecto de les presents condicions generals d’ús, en casos de força major, cas fortuït o altres causes no imputables al mateix. Tampoc serà responsable L’Infus de l’inadequat ús del servei com a conseqüència de labors de manteniment, o una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari, o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per a la utilització dels serveis oferts.

3. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre L’Infus i l’Usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que poguessin derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola i es dirimiran en els Jutjats i Tribunals competents.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, L’Infus i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d’Espanya.

Les seves dades s’incorporaran a un fitxer sota responsabilitat de L’Infus, amb l’objectiu de gestionar la tramitació i execució de la seva comanda. En cas que hagi atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè se’n pot donar de baixa en qualsevol moment. En cas que hagi atorgat prèviament el seu consentiment exprés, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l’enviament de comunicacions comercials. Vostè se’n pot donar de baixa en qualsevol moment.